ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Match Director: Mgr. Tibor Figei
Range Master: Alexander Szabó
Stats Officer: Katarína Szabóová

Oficiálny názov: GEMERSHOOTING RIFLE 6, GEMERSHOOTING HANDGUN 2
Dátum podujatia: 19.7.2014 – Puška (Rifle), 20.7.2013 Pištol (Handgun)
Miesto konania: Rimavská Sobota, strelnica Tormáš 
Účasť: Súťaž pre členov SADS a pre držiteľov zbrojných preukazov znalých pravidlá
Pravidlá: IPSC a tieto propozície
Level: I.
Počet parkúrov: 6 Puška (Rifle) , 5 Pištol (Handgun)
Minimálny počet rán: 115 Puška (Rifle), 90 Pištol (Handgun)
Kapaciata súťaže – Prematch: 21
Kapacita súťaže – Main match: 60
Štartovné:Puška (Rifle) 15 Eur + Pištol (Handgun) 15 Eur, zelená karta 20 Eur /junior 0 -Eur/
Registrácia do: 17.7.2014
Divízie:Puška (Rifle): Semi-auto Standard, Semi-auto Open, Minirifle Open, Minirifle Standard (min. 10 pretekárov)
Pištol: Open, Production, Standard, Revolver
Kategórie: Junior, Lady, Regular, Senior, Super Senior (min. 5 pretekárov)
Ceny: Pretekári na 1. až 3. treťom mieste obrdžia diplom a cenu
Ostatné info: Vyhlasuje sa aj celkový víťaz Gemershooting Rifle a Gemershooting Handgun a prichystali sme si aj  súťaž o najrýchlejšieho strelca.
Bezpečnosť: Všetci účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľa a používať ochranu sluchu a zraku, bezpečnosťné vlajky. Účasť účastníkov je na vlastnú zodpovednosť a náklady vysielajúcej zložky. Strelivo podľa pravidiel IPSC!!!
Arbitrážny poplatok: 50 Eur do rúk RM najneskôr do 1 hodiny po zverejnení výsledkov, alebo vzniku udalosti, ktorej sa protest týka.
Občerstvenie: Guláš na strelnici zabezpečí organizátor.

18.07.2014 – Prematch

09.00 – 12.00 – Pištol
13.00 – 16.00 - Puška

19.07.2014 – Main Match – Puška (Rifle)

08:30 - Prezentacia strelcov
09:00 – 13.00 -  Zahajanie preteku, Match
13.00  - 14.00 Obed
14.00 – 16.00 Match

20.07.2014 – Main Match – Pištol (Handgun)

08:30 - Prezentacia strelcov
09:00 – 12.00 - Zahajanie preteku, Match
12:00 – 13.00 - Obed
13:00 – 15.00 – Match

16.00 – Vyhlásenie výsledkov (Awarding ceremony)

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO:

Pri platbe štartovného bankovým prevodom alebo zloženkou uveďte svoje meno. Je možná aj platba
naraz za viac pretekárov, o platbe informujte usporiadateľa mailom!

Číslo účtu:1412961056/0200

VÚB BANKA
Francisciho 1
979 13 Rimavská Sobota

SWIFT : SUBASKBX